Ouderbetrokkenheid

 

Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder.
Er bestaat een relatie tussen betrokken ouders en de leerprestaties van de kinderen. Verschillende onderzoeken hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat kinderen gelukkiger zijn, hun talenten beter kunnen ontplooien en betere resultaten behalen op school als hun ouders en leraren met elkaar samenwerken. Daarom neemt ouderbetrokkenheid een belangrijke plaats in binnen onze school. 

We hebben als school het certificaat "Ouderbetrokkenheid 3.0" van CPS gekregen. Dat is een concept dat verder gaat dan elkaar (over en weer) informeren. Het helpt school en ouders om echt samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het is het antwoord op een veranderde samenleving en een basis voor een goede communicatie tussen school en ouders.

Onze visie luidt dan ook: 

“Leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welzijn van alle kinderen op CBS Annewieke” 

 Wat betekent dit: 

- Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardig; de inbreng van ouders is net zo belangrijk als de inbreng van de leerkrachten 

- Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een goede schoolontwikkeling 

- Ouders en leerkrachten waarderen en respecteren elkaars verantwoordelijkheid