Op zoek naar een goede school?

Wat is de visie en de missie van de school? Hoe wordt er lesgegeven? Wat is de locatie? Welke identiteit heeft de school? Wat zijn de schooltijden? Een school kiezen, dat doe je niet zomaar. De basisschool is een plek waar uw kind(eren) acht jaar in een belangrijke periode van hun leven veel tijd gaan doorbrengen. Alle reden dus om u goed te oriënteren voordat u een keuze maakt.

Stap 1: Oriëntatie 
Via deze website willen wij u een beeld geven van CBS Annewieke. Onder de verschillende buttons vindt u inhoudelijke en praktische informatie en krijgt u een overzicht van bijzondere gebeurtenissen en activiteiten die kenmerkend zijn voor onze school. Wilt u nog meer lezen over onze school, leest u dan onze schoolgids.

Stap 2: Kennismakingsgesprek/rondleiding 
U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek/rondleiding met de directeur van de school. Deze informeert u over de inhoud en organisatie van het onderwijs. Daarna maken wij met u een rondje door de school die op dat moment volop in bedrijf is. Er is alle ruimte om vragen te stellen. Een kennismakingsgesprek/rondleiding duurt meestal drie kwartier.

Stap 3: Aanmeldingsformulier 
Aan het einde van de rondleiding krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Het ingevulde formulier kunt u inleveren/opsturen naar de school.

Stap 4: Instromen 
Enkele maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt en voor het eerst naar school gaat neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op voor een intakegesprek en om afspraken te maken over het wennen (enkele dagdelen) en de eerste echte schooldag.