Groep 4/5

29 maart 2022
Groep 4/5.

Update over wat de kinderen in groep 4/5 actief aan het oefenen zijn. Het blijkt keer op keer dat thuis erover praten helpt met het onthouden ervan. Kinderen die leerstof zelf kunnen uitleggen begrijpen het beter. Maak hier gebruik van zou ik zeggen.
Rekenen automatiseren:
Deze week wordt er actief gewerkt aan op tempo verschillende sommen rekenen. Een sterke basis helpt. Bovenop de reguliere rekenles doen wij automatiseren. Automatiseren in het rekenen houdt in dat een kind een vaardigheid (uitrekenen van sommen) kan toepassen zonder lang na te denken. Hiervoor gebruik ik onder andere het overgooien met een bal terwijl er sommen worden genoemd of het (letterlijk) springen van tafelsommen. Deze week hangt er een poster in de klas met een tabel en een grafiek. Vandaag zijn er in totaal 365 sommen gemaakt. Zie foto.
Deze week:
Groep 4: Toepassing van de getallenlijn
Groep 5: Splitsing van grote tafelsommen
Algemene tip: Vraag thuis aan uw kind hoe laat het is op de analoge klok. Oefen dit met uw kind. Één of twee keer per dag kan het verschil maken.
Taal:
Groep 4: Woorden die met tijd te maken hebben. Wat is geweest, wat is nu en wat moet nog komen. Deze woorden daarna op volgorde zetten.
Bijvoorbeeld: Gisteren, ochtend, middag, avond, morgen.
Groep 5: Persoonsvorm in de zin zoeken. De persoonsvorm is belangrijk omdat het iets zegt over wat/wanneer iemand iets is of doet. Het zegt vooral iets over de tijd van een zin. Wij oefenen de persoonsvorm vinden door een vraagzin te maken.
'De luchtballon stijgt op.'
'Stijgt de luchtballon op?'
Stijgt is het eerste woord van de vraagzin dus de persoonsvorm.
Woensdag het uitje naar Fraeylemaborg. Wij gaan met de bus. Gewoon de normale eet hoeveelheid mee. Extra is niet nodig
terug naar overzicht
Media
  • 20220329_100544