Zoeken

Laatste nieuws

Audit

Begin februari zijn we bezocht door een auditteam. Zij komen op school om te kijken hoe we het samen doen. Ze hebben gesprekken met directeur en

IB-er, komen in de klassen kijken en bespreken hun observatie met de leerkrachten. Ook kijken ze in onze klassenmappen en bekijken het leerlingvolgsysteem. Het rapport van dit bezoek kunt u bekijken door hier te klikken.

Koningsspelen

De Koningsspelen waren weer een succes! Foto's staan op de website.

Kwink van de week

kwink12

Weeknieuws

24-03-2017

 

Lees meer...
  

VCO MoG